Oficjalna Strona Parafii Rzymskokataolickej w Piotrawinie
św. Stanisław B. M.
Św. Stanisław - obraz w ołtarzu głównym

Wszechmogący Boże, święty Stanisław, Biskup, nieustannie broniąc Twojej chwały padł pod ciosami prześladowców, spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem aż do śmierci trwali w nienaruszonej wierze. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Nawigacja
STARTOWA
STRONA GŁÓWNA
M U Z E U M
KALWARIA PIOTRAWIŃSKA DROGA KRZYŻOWA
P A R A F I A
Historia
Kaplice
Msze św. i nabożeństwa
Duszpasterze
Odpusty
P A T R O N I
Św. Tomasz Apostoł
Św. Tomasz Apostoł
Św. Stanisław B. M.
Św. Stanisław B. M.
Kult

STRONA GŁÓWNA

Kazimierz Dolny oraz wybrane zespoły zabytkowe Powiśla

Oficjalna strona szlaku turystycznego projektu - Kazimierz Dolny oraz wybrane zabytki Powiśla...
Piotrawin jest na szlaku perełką.
Link do strony


Odbywała się kontrola trwałości projektu ”Kazimierz Dolny oraz wybrane zespoły zabytkowe Powiśla - renowacja, ochrona dziedzictwa”. Zespół kontrolujący w uwagach zwraca uwagę na dokumentację rezultatów potwierdzających osiągane wskaźniki zakładane w umowie o dofinansowanie. Promocja projektu o charakterze ponadlokalnym. Prosimy o wejścia na projekt „Sakralnym Szlakiem Powiśla - Kazimierz Dolny”. Aby wejście było zaliczone należy przeglądać przez 15 minut.
II Niedziela Wielkiego Postu - 05.03.2023
1. Zapraszamy na Nabożeństwo Drogi Krzyżowej – piątek godz. 16.30. Gorzkie Żale – w niedzielę o godz. 11.30.

2. Ofiary składane do puszki przeznaczone są na Krajowy Fundusz Misyjny. Ofiary składane na tacę w przyszłą niedzielę będą przeznaczone na Seminarium Duchowne w Lublinie.

3. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 12 odbędzie się spotkanie formacyjne dla dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej.

4. Prasa katolicka: Niedziela: Ratować człowieka czy klimat? Pierwszy grzech. W Gościu Niedzielnym: Czy Bóg karze? Bóg jest większy niż Twój problem.

5. Dziękujemy za sprzątanie kościoła: P. Małgorzacie Kowalskiej, P. Annie Skrzyńskiej, P. Marlenie Skrzyńskiej, P. Ewie Cielepie, P. Andrzejowi Sak, P. Władysławowi Królowi. W przyszłą sobotę prosimy na godz. 9: P. Angelikę Kalitę, P. Marię Kalitę, P. Ewelinę Walczak, P. Marię Ciostek, P. Elżbietę Lejwodę, P. Teresę Gazdę.

6. Prosimy Państwa Radnych o przeprowadzenie zbiórki ofiar na kwiaty do Grobu Pańskiego.

7. Zapraszamy do wzięcia udziału w akcji charytatywnej ,,Razem dla Rodaków ze Wschodu”. Pomagamy Polakom żyjącym za naszą wschodnią granicą. Zbierane są produkty spożywcze o długim okresie przechowywania, książki z polską literaturą piękną i książki dla dzieci, zabawki (wyłącznie miękkie – przytulanki). Akcja trwa do 17 marca. Dary można składać w Szkole Podstawowej w Kamieniu. Honorowy patronat nad akcją objęli m.in.: Abp Lubelski Stanisław Budzik, Marszałek Województwa, Lubelski Kurator Oświaty. Więcej szczegółów w gablocie przy kościele.

8. Rocznice śmierci: ++Wiesław Zygan, Zygmunt Komandera, Janusz Kaniewski, Stanisław Jąder, Jadwiga Spyt, Jan Kamiński, Stanisław Mazur. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

I Niedziela Wielkiego Postu - 26.02.2023
1. W liturgii: piątek – pierwszy miesiąca (odwiedzamy chorych), Droga Krzyżowa o godz. 16.30; spowiedź - podczas nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Sobota – Św. Kazimierza i jest to pierwsza sobota miesiąca (Adoracja Najśw. Sakramentu o godz. 16, Msza św. wynagradzająca o godz. 16.30). W każdą niedzielę Wielkiego Postu: Gorzkie Żale o godz. 11.30.

2. Gościmy ks. kan. dr hab. Krzysztofa Grzesiaka - Dyrektora Studium Organistowskiego w Lublinie, który głosi Słowo Boże a po Mszach św. będzie zbierał ofiary do puszki na potrzeby Studium.

3. Ofiary składane na tacę są przeznaczone na bieżące utrzymanie parafii. Ofiary składane w przyszłą niedzielę do puszki – na Krajowy Fundusz Misyjny.

4. Dziś po Mszy św. o godz. 12 odbędzie się spotkanie formacyjne dla młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania.

5. Nauki przedmałżeńskie: w sobotę o godz. 15.30 (w kościele).

6. Zapowiedzi przedmałżeńskie: Jakub Kułaga i Agnieszka Szmidt; Jakub Borkowski i Weronika Wachowiec.

7. Prasa katolicka: Niedziela: Realny post; Świadectwo Miłosierdzia; W Gościu Niedzielnym: Jak upominać? Paciorki w męskich dłoniach.

8. Dziękujemy za sprzątanie kościoła: P. Joannie Smyrgała, P. Barbarze Kozłowskiej, P. Marlenie Kozłowskiej, P. Annie Gąsior, P. Agnieszce Bonieckiej. W przyszłą sobotę prosimy na godz. 9: P. Janinę Sak, P. Małgorzatę Kowalską, P. Marlenę Skrzyńską, P. Annę Skrzyńską, P. Jana Stolę, P. Władysława Króla, P. Ewę Cielepę, P. Ewelinę Maruchę.

9. Na cmentarzu zostały wycięte drzewa. Koszt 6 tys. zł. Dziękujemy Państwu Annie i Antoniemu Piłatom ze Zgody za ofiarę 2500 zł na ten cel.

10. Prosimy Państwa Radnych o przeprowadzenie zbiórki ofiar na kwiaty do Grobu Pańskiego.

11. Zapraszamy do wzięcia udziału w akcji charytatywnej ,,Razem dla Rodaków ze Wschodu”. Zbierane są produkty spożywcze o długim okresie przechowywania, książki z polską literaturą piękną i książki dla dzieci, zabawki (wyłącznie miękkie – przytulanki). Akcja trwa do 17 marca. Dary można składać w Szkole Podstawowej w Kamieniu. Honorowy patronat nad akcją objęli m.in.: Abp Lubelski Stanisław Budzik, Marszałek Województwa, Lubelski Kurator Oświaty. Więcej szczegółów w gablocie przy kościele.

12. Rocznice śmierci: ++ Mieczysław Skorek, Beata Żywarska, Jan Kosior, Jadwiga Spyt, Helena Sochalska. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
VII Niedziela Zwykła - 19.02.2023
1. W liturgii: Środa Popielcowa - rozpoczyna czas Wielkiego Postu. W tym dniu obowiązuje post ścisły od pokarmów. Msze św.: 8 i 17 (w kaplicach 9.30 i 10.45). W Wielkim Poście zapraszamy na nabożeństwa: Droga Krzyżowa - w każdy piątek o godz. 16.30 i Gorzkie Żale w każdą niedzielę o godz. 11.30.

2. Ofiary składane na tacę są przeznaczone na Seminarium Duchowne w Lublinie. Natomiast taca w przyszłą niedzielę – na bieżące utrzymanie parafii.

3. W przyszłą niedzielę będziemy gościć Ks. Dyrektora Studium Organistowskiego z Lublina, który wygłosi kazania i będzie zbierał ofiary do puszki na potrzeby Studium.

4. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 12 odbędzie się spotkanie formacyjne dla młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania, który zostanie udzielony 12 maja (piątek) o godz. 18.

5. Nauki przedmałżeńskie: w sobotę o godz. 16 (w kościele).

6. Zapowiedzi przedmałżeńskie: Jakub Kułaga i Agnieszka Szmidt; Jakub Borkowski i Weronika Wachowiec.

7. Prasa katolicka: Niedziela : Zjednoczeni w dramacie; Strażnicy sumienia. W Gościu Niedzielnym: Cud pod gruzami; Haniebny wyrok.

8. Dziękujemy za sprzątanie kościoła: P. Małgorzacie Myszce, P. Barbarze Muciek, P. Elżbiecie Szast, P. Agnieszce Szczygieł, P. Grzegorzowi Łyjakowi. W przyszłą sobotę na godz. 9 prosimy: P. Joannę Smyrgałę, P. Agnieszkę Boniecką, P. Barbarę Kozłowską, P. Marlenę Kozłowską, P. Annę Wojtanek, P. Wiolettę Nowaczek, P. Annę Gąsior.

9. Rocznice śmierci: ++ Wojciech Ostrowski, Helena Szast, Janina Wilk, Maria Skrzek, Stefania Skorek. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
VI Niedziela Zwykła - 12.02.2023
1. W liturgii: we wtorek Św. Cyryla i Metodego – Patronów Europy.

2. Ofiary składane do puszki będą przeznaczone na Caritas i pomoc poszkodowanym w trzęsieniu ziemi w Turcji i Syrii . Taca z przyszłej niedzieli: na Seminarium Duchowne w Lublinie.

3. Dziś po Mszy św. o godz. 12 odbędzie się spotkanie formacyjne dla dzieci z klas III.

4. Nauki przedmałżeńskie: w sobotę o godz. 16 (w kościele).

5. Prasa katolicka: Niedziela – Cierpienie otwiera nam oczy; Polska Golgota Wschodu. W Gościu Niedzielnym – Otaczać modlitwą; Za wolność i pamięć.

6. Dziękujemy za sprzątanie kościoła i kwiaty: P. Henrykowi Nowakowi, P. Barbarze Ciostek, P. Krystynie Szczepanek, P. Agacie Niedziałek, P. Małgorzacie Galek, P. Piotrowi Rutkowskiego. Prosimy o sprzątanie kościoła w sobotę o godz. 9 z Piotrawina: P. Elżbietę Szast, P. Grzegorza Łyjaka, P. Agnieszkę Szczygieł, P. Małgorzatę Myszkę, P. Roberta Myszkę, P. Barbarę Muciek.

7. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty odeszli: +Eugeniusz Nader z Kaliszan Kolonii i +Tomasz Stolarski z Kamienia. Rocznice śmierci: ++ Czesław Moczydłowski, Elżbieta Ciostek, Wanda Głuch, Janina Wilk, Andrzej Szewczyk. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

V Niedziela Zwykła - 05.02.2023
1. W liturgii: w piątek – Św. Scholastyki, w sobotę NMP z Lourdes.

2. Ofiary składane do puszki w przyszłą niedzielę będą przeznaczone na Fundusz Wschodni.

3. W przyszłą niedzielę zapraszamy Dzieci z klas III na Mszę św. o godz. 12 i spotkanie formacyjne.

4. Nauki przedmałżeńskie: w sobotę o godz. 16 (w kościele).

5. Prasa katolicka: Niedziela – Czy zwykły katolik może być mistykiem? Gdy dziecko nie chce chodzić na religię. W Gościu Niedzielnym – Niemodna żałoba; Szemrana religijność.

6. Dziękujemy za sprzątanie kościoła: Państwu Marzenie i Piotrowi Stańczakom, Paniom Małgorzacie i Kindze Góralskim, P. Anecie Lasocie. Prosimy o sprzątanie kościoła w sobotę o godz. 9 z Piotrawina: P. Henryka Nowaka, P. Barbarę Ciostek, P. Krystynę Szczepanek, P. Agatę Niedziałek, P. Małgorzatę Galek, P. Piotra Rutkowskiego.

7. Dziękujemy Mieszkańcom Głodna za pomoc przy demontażu dekoracji Świątecznej w kościele.

8. W minionym tygodniu pożegnaliśmy: +Czesława Czerwonkę, +Irenę Bidzińską z Janiszowa, +Danutę Stolę z Piotrawina. Rocznice śmierci: ++ Andrzej Rutkowski, Stanisław Kutyna, Krystyna Nita, Zygmunt Gazda, Janusz Biernacki, Irena Osuch, Apolinary Kołosiński, Ignacy Piątek. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

IV Niedziela Zwykła - 29.01.2023
1. W liturgii: we wtorek - Św. Jana Bosko, czwartek - Święto Ofiarowania Pańskiego (Msze św. w kościele 8 i 17, w kaplicach 9.30 i 10.45 - taca na zakony kontemplacyjne, piątek – pierwszy miesiąca: od rana odwiedzamy chorych, spowiedź o godz. 16.30, Msza św. o godz. 17 (obowiązek uczestnictwa młodzieży przygotowującej się do Bierzmowania); sobota - pierwsza miesiąca: Adoracja Najświętszego Sakramentu o godz. 16, Msza św. o godz. 16.30.

2. Ofiary składane do puszki są będą przeznaczone na chorych na trąd w krajach misyjnych.

3. Kancelaria parafialna czynna: od poniedziałku do piątku w godz. 15.30 – 17.00 (w tym tygodniu nieczynna w środę).

4. Prasa katolicka: Niedziela – Dziennikarze bronią Jana Pawła II; O apostazji. W Gościu Niedzielnym – W cieniu proroctwa; Pan Bóg kocha dzieci.

5. Dziękujemy za sprzątanie kościoła: P. Teresie Szewczyk, P. Marzenie Olender, P. Zbigniewowi Paduchowi, P. Arkadiuszowi Maciejewskiemu. Prosimy o sprzątanie kościoła w sobotę o godz. 9 z Piotrawina: P. Marzenę Stańczak, P. Anetę Lasotę, P. Marię Lasotę, P. Małgorzatę Góralską, P. Małgorzatę Chomę, P. Stanisława Kwiatkowskiego.

6. W minionym tygodniu pożegnaliśmy: +Zofię Ciosek z Kępy Piotrawińskiej i +Stanisławę Wydrę z Głodna, Rocznice śmierci: ++ Stanisław Kwiatkowski, Adam Pietras, Janusz Świątek, Adam Ciostek, Elżbieta Rękas, Cecylia Markowska, Zofia Banaś, Marianna Lasek, Danuta Dobijas. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

III Niedziela Zwykła - 22.01.2023
1. W liturgii: wtorek – Św. Franciszka Salezego, środa: Nawrócenie Św. Pawła, sobota: Św. Tomasza z Akwinu.

2. Ofiary składane do puszki w przyszłą niedzielę będą przeznaczone na pomoc chorym na trąd w krajach misyjnych.

3. W czasie ferii kancelaria parafialna czynna: wtorek, czwartek, piątek w godz. 15.30 – 16.30.

4. Prasa katolicka: Niedziela – Jak przekazywać wiarę; Prababcia Jezusa. W Gościu Niedzielnym – Ciesz się swoim życiem; Niesprawiedliwie oskarżony.

5. Dziękujemy za sprzątanie kościoła: Państwu Wiolecie i Piotrowi Rosołowskim. Prosimy o sprzątanie kościoła w sobotę o godz. 9 z Piotrawina: P. Magdalena Maciejewska, P. Teresa Szewczyk, P. Emilia Ciostek, P. Marzena Olender, P. Elżbieta Paduch.

6. Rocznice śmierci: ++ Stefan Biernacki, Piotr Więcław, Halina Miłosz, Mieczysław Smagieł, Zofia Stola, Józef Wach, Marian Osiak, Henryk Wicha, Kazimiera Maruszczak, Stanisław Bańczerowski, Marianna Ciesielska, Stanisław Woś. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
św. Tomasz Ap.
Św. Stanisław - obraz w ołtarzu głównym

Wszechmogący Boże, z radością oddajemy cześć świętemu Tomaszowi, Apostołowi, przez jego wstawiennictwo zachowaj naszą wiarę, abyśmy jak on uznali Twojego Syna za naszego Pana i mieli życie w imię Jezusa Chrystusa. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Droga Krzyżowa
Nasza Droga Krzyżowa

Herb Gminy
Msze Św. w niedzielę
Msze św. w niedzielę
Piotrawin: 8.00, 12.00
Zgoda: 9.30
Kępa Gostecka: 10.45

Różaniec:
16.30 (w niedzielę 11.30)

Msza św. do Miłosierdzia Bożego:
I niedziela miesiąca godz. 12.00
Msza św. przez wstawiennictwo św. Stanisława:
II sobota miesiąca godz. 17.00

Godzina Miłosierdzia:
Niedziela godz. 11.30