Oficjalna Strona Parafii Rzymskokataolickej w Piotrawinie
OFICJALNA STRONA INTERNETOWA PARAFII PIOTRAWIN
Św. Stanisław - obraz w ołtarzu głównym


Wszechmogący Boże, święty Stanisław, Biskup, nieustannie broniąc Twojej chwały padł pod ciosami prześladowców, spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem aż do śmierci trwali w nienaruszonej wierze. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

KAPLICA
GROBOWIEC PIOTRA
LIPABiskup zerwał gałązkę lipy i wsadził ją wierzchołkiem w ziemię w pobliżu grobu, rzekł: Rośnij na pamiątkę! Lipa, która robiła wrażenie drzewa rosnącego korzeniami do góry, dotrwała do 1930 roku. Zniszczyła ją burza.

MIEJSCOWOŚCI
NALEŻĄCE DO PARAFII:


Piotrawin
Głodno
Janiszów
Kaliszany Stare
Kaliszany Kolonia
Kamień
Kępa Gostecka
Kępa Piotrawińska
Kępa Solecka
Kopanina Kaliszańska
Kopanina Kamieńska
Łaziska (od nr 1 do 30)
Wojciechów
Zgoda

SANKTUARIUM
ŚW. STANISŁAWA B. M.

NAJSTARSZA PARAFIA
W DIECEZJI LUBELSKIEJ


Z A P R A S Z A M Y
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
p. w. św. TOMASZA Ap.
i św. STANISŁAWA B. M.

Piotrawin 94
24-335 Łaziska
e - mail KANCELARIA
NIP: 717-131-49-21 REGON: 040032718
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Opolu Lubelskim
08 8734 0008 0030 1746 2000 0010

Proboszcz
Ks. kan. mgr Adam Lemieszek

(+48) 81 828 01 68
Wikariusz
ks. mgr Grzegorz Lipiński

(+48) 81 828 02 22
Kancelaria parafialna
czynna w dni powszednie:
800 - 900 i 1600 - 1700
w czasie wakacji i wizyty duszpasterskiej:
800 - 900

Fotografie Kościoła
św. Stanisława BM
i Kaplicy wraz z elementami zabytkowymi wnętrz

Zdjęcia - Ireneusz Marciszuk
Zapraszamy tutaj
Św. Stanisław - obraz w ołtarzu głównym


Wszechmogący Boże, z radością oddajemy cześć świętemu Tomaszowi, Apostołowi, przez jego wstawiennictwo zachowaj naszą wiarę, abyśmy jak on uznali Twojego Syna za naszego Pana i mieli życie w imię Jezusa Chrystusa. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

KALWARIA
PIOTRAWIŃSKA


Nasza Droga Krzyżowa


MUZEUM

Nasza Droga Krzyżowa

KOŚCIOŁY I KAPLICE
NA TERENIE PARAFII


Zgoda - p.w. św. Józefa, Oblubieńca NMP (1986 r.),

Kępa Gostecka - p.w. NMP Fatimskiej,

Kaliszany Stare - p.w. Miłosierdzia Bożego (w domu Wspólnoty "Ogniska Światła i Miłości").