XXIV niedziela zwykła
Dodane przez lemieszek dnia Wrzesień 15 2019 15:51:02
XXIV Niedziela zwykła. Psał. IV tygodnia

1 „ Teraz przychodzi dla Świętego Krzyża okres chwały i odrodzenia, że znowu kultura chrześcijańska zaczyna tu panować niepodzielnie „- głosi na płycie cytat z kazania, które wygłosił kardynał Stefan Wyszyński 7 lipca 1957 r. na Świętym Krzyżu. Kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież wychowawców.

2. Za dwa tygodnie wizytacja biskupia i odpust. Pasterz przyjeżdża by słuchać o radościach, wejść w nasze troski, by prosić Boga o błogosławieństwo dla naszego życia. Biskup na wizytację przybywa zawsze jako gospodarz diecezji, by zapoznać się z sytuacją duszpasterską i gospodarczą parafii. Wizytacja jest więc nie tyle czasem sprawdzania i kontroli, ale także czasem spotkań z wiernymi, czasem umacniania ich wierności Chrystusowi, Ewangelii i Kościołowi. Wizytacja jest zawsze dla wspólnoty parafialnej Darem i Zadaniem. Darem – bo doświadczamy, że Kościół jest apostolski. Oto pośród nas stanie Apostoł posłany przez Chrystusa, aby nas pouczał, umacniał w wierze i błogosławił nam. Zadaniem – bo uświadamiamy sobie, że Kościół Powszechny potrzebuje naszej gorącej modlitwy za Ojca Świętego, za biskupów i kapłanów. Potrzebuje także, naszego osobistego nawrócenia, naszej dojrzałej wiary.
Treść rozszerzona
XXIV Niedziela zwykła. Psał. IV tygodnia

1 „ Teraz przychodzi dla Świętego Krzyża okres chwały i odrodzenia, że znowu kultura chrześcijańska zaczyna tu panować niepodzielnie „- głosi na płycie cytat z kazania, które wygłosił kardynał Stefan Wyszyński 7 lipca 1957 r. na Świętym Krzyżu. Kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież wychowawców.

2. Za dwa tygodnie wizytacja biskupia i odpust. Pasterz przyjeżdża by słuchać o radościach, wejść w nasze troski, by prosić Boga o błogosławieństwo dla naszego życia. Biskup na wizytację przybywa zawsze jako gospodarz diecezji, by zapoznać się z sytuacją duszpasterską i gospodarczą parafii. Wizytacja jest więc nie tyle czasem sprawdzania i kontroli, ale także czasem spotkań z wiernymi, czasem umacniania ich wierności Chrystusowi, Ewangelii i Kościołowi. Wizytacja jest zawsze dla wspólnoty parafialnej Darem i Zadaniem. Darem – bo doświadczamy, że Kościół jest apostolski. Oto pośród nas stanie Apostoł posłany przez Chrystusa, aby nas pouczał, umacniał w wierze i błogosławił nam. Zadaniem – bo uświadamiamy sobie, że Kościół Powszechny potrzebuje naszej gorącej modlitwy za Ojca Świętego, za biskupów i kapłanów. Potrzebuje także, naszego osobistego nawrócenia, naszej dojrzałej wiary.

3. Uczęszczający do szkół publicznych, społecznych i prywatnych mogą się ubiegać o stypendium socjalne i naukowe.

4. Podziękowanie za sprzątanie kościoła Na sobotę na godz. 9.00 prosimy z Kopaniny Kamieńskiej; Czech Barbara, Czech Bożena, Witczak Artur.

5. Zachęcamy do mądrej lektury prasy. Niedziela i Gość Niedzielny. Mały Gość.

6. Za tych, których rocznica śmierci w najbliższych dniach. Reqiescant in pace.
Puszka „Fundusz Ewangelizacjii w środkach masowego przekazu”